AKUTVAGNEN    

                  EFFEKTIV HJÄLP

  

     Akuta situationer kräver ett snabbt och
    effektivt ingripande.       

    När det är riktigt bråttom måste rätt                   
    utrustning finnas på rätt plats.
    Vår välutrustade Akutvagn är en effektiv
     hjälp när tiden är knapp.

     - Alltid lättåtkomlig

     - Anpassas enkelt efter Era behov

     - Välkänd från utbildningsmaterialet i hjärt-lungräddning